Registration data

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Basso Sp. z o.o.
33-388 Gołkowice Dolne 201
Poland

Registration body: The District Court for Kraków Śródmieście in Kraków,
XII Economical Department of the National Court Register - NCR nr.: 000195006

VAT ID: 734-19-76-734

REGON: 490003674

Nominal capital - 799 100,00 PLN