Dane rejestracyjne

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Basso Sp. z o.o.
33-388 Gołkowice Dolne 201
Polska

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - nr KRS: 000195006

NIP:
734-19-76-734

REGON:
490003674

Wysokość kapitału zakładowego - 799 100,00 PLN