Dotacja ARiMR

 

W dniu 08.01.2020 r. Przedsiębiorstwo Przetwórstwo Rolno-Spożywczego „BASSO” Sp. z o.o. podpisało umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.:

"POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI ZAKŁADU PRZETWARZANIA PRODUKTÓW ROLNYCH POPRZEZ WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH PROCESÓW I TECHNOLOGII PRZY POZYTYWNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO I KLIMAT"

Celem projektu jest: poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.

 

Projekt realizowany jest w ramach działania: "Inwestycje w środki trwałe" poddziałanie 4.2. "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 6.857.080,00 PLN.
Wartość projektu: 13.714.161,00 PLN