Dotacja PARP

Przedsiębiorstwo Przetwórstwo Rolno-Spożywczego „BASSO” Sp. z o.o. podpisało umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.:

"DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA PRZEDSIĘBIORSTWA PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO "BASSO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ."

Cele projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa

Planowane efekty: Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa – 2.

Wartość projektu: 85 668,26 PLN przy wkładzie Funduszy Europejskich równym 85 668,26 zł PLN.