Dotacja NCBR

Przedsiębiorstwo Przetwórstwo Rolno-Spożywczego „BASSO” Sp. z o.o. podpisało umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.:

"PRZEPROWADZENIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH NAD ZASADNICZYMI ZMIANAMI PRODUKTÓW I TECHNOLOGII PRODUKCJI W BASSO SP. Z O.O."

Cele projektu: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych i zrównoważonych środowiskowo technologii przetwarzania w celu poprawy cech technologicznych i standardu mikrobiologicznego produktów jajczarskich oraz otrzymanie w wyniku ich zastosowania wysokiej jakości suszonych i płynnych produktów jajczarskich o cechach produktów funkcjonalnych.

Planowane efekty: W rezultacie realizacji projektu Spółka Basso Sp. z o.o. dokona opracowania nowych technologii przetwarzania surowców jajczarskich z uwzględnieniem nietermicznych metod wspomagania utrwalania produktów oraz otrzymane zostaną wysokiej jakości suszone i płynne produkty jajczarskie.

Wartość projektu: 18.253.600 PLN przy wkładzie Funduszy Europejskich równym 11.746.012,50 PLN