Bon na innowację

Przedsiębiorstwo Przetwórstwo Rolno-Spożywczego „BASSO” Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Usługa badawcza dotycząca innowacji w procesie wytwarzania albumin białka jaja kurzego polegająca na analizie zmienionych warunków odcukrzania, analizie procesu suszenia oraz kondycjonowania suszonych albumin prowadzona w celu uzyskania nowego produktu i wdrożenia innowacyjnego procesu technologicznego”

Dofinansowanie projektu z UE: 88 803,00 PLN.
Wartość projektu: 121.364,10 PLN

Projekt zakłada zakup usługi badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na wprowadzenie innowacji w procesie wytwarzania albumin białka jaja kurzego w celu uzyskania nowego produktu z białka jaja kurzego.

Usługa badawczo-rozwojowa będzie polegała na przeprowadzeniu analiz i wyborze optymalnych warunków w następujących procesach technologicznych:

a) odcukrzanie białka jaja kurzego,

b) suszenie odcukrzonego białka kurzego (albuminy),

c) kondycjonowanie suszonych albumin.

Dodatkowym założeniem badania jest wskazanie optymalnych parametrów procesów jednostkowych produkcji albuminy jajka kurzego a także weryfikacja możliwości obniżenia ilości stosowanych dodatków (TEC - środki spieniające).

Wykonawcą usługi będzie zespół złożony z pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Wydział Nauk o Żywności).

Projekt pozwoli firmie „Basso” zaoferować na rynku nowy, wysokiej jakości, innowacyjny produkt otrzymany z białka jaja kurzego, co bez wątpienia wpłynie na wzrost konkurencyjności firmy.