Wynik postępowania


Informacja o wyniku postępowania ofertowego dot. "Dostawa i montaż instalacji technologicznej wraz z osprzętem (pompy, tablice przyłączeniowe, zawory), która połączy urządzenia w linię produkcyjną".


W wyniku postępowania ofertowego wybrana została oferta złożona przez: 

F.U.H. Spaw Inox, Wojciech Strojny, Mikołajowice 204, 33-121 Bogumiłowice, o wartości 380.000,00 PLN netto, brutto 467.000,00 PLN.